Keď duša hovorí rečou tela.

Nenapíšem nič nové ak skonštatujem, že žijeme v čase permanentných zmien. Zmien, ktoré sú veľmi rýchle, často veľmi dramatické a hlavne veľmi protirečivé. To, čo platilo včera, dnes už neplatí. Nápor týchto zmien nás núti žiť s vedomím, že je potrebné vynaložiť stále viac a viac úsilia a energie na to, aby sme dokázali adekvátne reagovať na zrýchľujúcu sa dynamiku nášho života.