Naša životná história a naša genetická výbava sú základom vývoja našej osobnosti. Detská skúsenosť často pretrváva do dospelosti, máme totiž sklon opakovať staré vzorce správania, hlavne v situáciách, ktoré sú pre nás významné. Neuvedomujeme si, že minulosť už prešla a nemá magický dosah na našu prítomnosť, či budúcnosť, ak jej to sami neumožníme.

Mnohí z nás, ktorí sa počas svojho života stretli s pretrvávajúcou nespravodlivosťou a traumou sa naďalej cítia bezmocní, nehodní alebo zlí. Stávajú sa väzňami svojej minulosti. Ale nemusí to tak byť navždy. Ľudia môžu zrušiť poškodzujúce následky minulosti a nemusia zostať prenasledovaní a paralyzovaní svojou minulosťou.

Súhlasím s tým, že je ťažké prekonať niektoré zvyky a pocity.

Ťažké, ale nie nemožné! Ak nespochybňujeme mylné názory a namiesto toho ich akceptujeme ako "pravdy o sebe", nebudeme schopní sa oslobodiť od svojej bolestivej minulosti. Pokiaľ sa ale rozhodneme vyhľadať profesionálnu pomoc a rozhodneme sa učiť nové taktiky riešenia problémov, tu a teraz spochybňovať svoje staré názory a presvedčenia namiesto toho, aby sme ich vydávali za pravdy o sebe, tak sme nastúpili na ten správny vlak a vydali sa na cestu.

Iste, bude na nej mnoho výhybiek a prejdeme cez množstvo zastávok a staníc, ktoré nás spomalia. Ale určite sa dostaneme aj na voľnú koľaj a budeme uháňať ako rýchlik. Zdá sa to zjednodušujúce? Možno. Ale ak neskúsime a nevydržíme, nevieme ako to dopadne. Je pravdepodobné, že ak nás ako dieťa podceňovali, naša myseľ nahrala tieto poníženia a často si ich prehráva. Tento negatívny rozhovor so sebou väčšinou vyúsťuje do negatívnych pocitov a postojov.

Zmena rozhovoru o sebe z negatívneho na pozitívny naozaj pomáha transformovať naše negatívne nastavenia, prostredníctvom efektu zmeny toho, čo hovoríme sami o sebe. Pomáha to aktivovať naše zdroje a formy zvládania. Okrem pôsobenia proti negatívnemu rozhovoru so sebou, pomáha aktívna polemika s presvedčením, že sme navždy uviazli v minulosti. Naše správanie v budúcnosti, vychádza z nášho konania v prítomnosti. Čo urobíme dnes, sa už zajtra stane našou minulosťou. A z rán minulosti sa môžeme oslobodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *