Je to naozaj tak … Raz obeť, navždy obeť ?

Naša životná história a naša genetická výbava sú základom vývoja našej osobnosti. Detská skúsenosť často pretrváva do dospelosti, máme totiž sklon opakovať staré vzorce správania, hlavne v situáciách, ktoré sú pre nás významné. Neuvedomujeme si, že minulosť už prešla a nemá magický dosah na našu prítomnosť, či budúcnosť, ak jej to sami neumožníme.